Nazwa dla kancelarii Ubi Ius

Single Case Studies
130%

Conversion increase

76%

increase in FB followers

48%

increase in IG followers

2 Months

return on investment

Zadanie

Zadanie
Nowo powstała kancelaria odszkodowawcza zajmująca się uzyskiwaniem rekompensat z tytułu różnego rodzaju roszczeń zwróciła się do nas o stworzenie nazwy i promocję wizerunku w internecie. Nazwa miała z jednej strony nawiązywać do europejskiej tradycji prawnej, wskazywać na ścisły związek z normami i aktami prawnymi, z drugiej – podkreślać stanowczą i bezkompromisową postawę wobec ubezpieczycieli zaniżających kwoty należnych odszkodowań.

Wyzwanie
Grupa docelowa okazała się dość szeroka. To przede wszystkim osoby, które doświadczyły różnego rodzaju wypadków, uczestniczyły w kolizjach i zdarzeniach drogowych, zostały poszkodowane przez błędy medyczne personelu w placówkach zdrowia, ucierpiały z powodu omyłek, zaniedbań i niedopatrzeń w zakładzie pracy, w gospodarstwie rolnym albo w innej dziedzinie związanej z ludzką działalnością. Nazwa musiała więc być uniwersalna, a jednocześnie mocna, niosąca jasny przekaz, bezpośrednio nawiązująca do charakteru firmy. Miała też dobrze brzmieć i być łatwa do zapamiętania.

Strategia
Już z pierwszego zestawu opracowanych przez nas propozycji udało się wyłonić łacińską nazwę Ubi Ius (łac. „gdzie prawo”), która idealnie oddaje charakter prowadzonej przez kancelarię działalności.
Bezpośrednio odnosi się do licznych łacińskich paremii i sentencji prawnych rozpoczynających się od znanego zwrotu „ubi ius…” (np. „ubi ius, ibi onus” – „gdzie prawo, tam obowiązek”; „ubi ius, ibi remedium” – „gdzie prawo, tam środek zaradczy”; „ubi ius, ibi societas” – „gdzie prawo, tam społeczeństwo”). Jest to jasne nawiązanie do europejskiej tradycji prawnej, prawa rzymskiego, które stworzyło podwaliny i miało znaczący wpływ na rozwój współczesnego prawodawstwa.
Dodatkowo polskie brzmienie tej grupy wyrazów sugeruje zdecydowaną, nieustępliwą i twardą postawę wobec firm ubezpieczeniowych, które nierzadko wykorzystują niewiedzę poszkodowanych i bezprawnie zaniżają wypłacane kwoty rekompensat.
Dostępność opracowanej nazwy została jeszcze przed przedstawieniem jej klientowi sprawdzona w bazie Urzędu Patentowego RP. Zleceniodawcy zaproponowaliśmy również zestaw wolnych domen, pod którymi można było stworzyć stronę internetową kancelarii.